Cronologie "Octav Doicescu si epoca sa"1902 - La 6 ianuarie 1902 se naşte la Brăila Octav Doicescu, fiul lui Vasile Tudorache Doicescu - constructor şi al Elenei, născută Balaban, casnică. Fiu de constructor, Octav a urmat peregrinarile familiei urmând cursurile inferioare ale şcolii in Medgidia, Constanta şi Călăraşi, terminând la Liceul “Petru si Pavel” din Ploieşti ;

1904 - Ia fiintă Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti ; 

1906 - Apare revista ARHITECTURA - Revistă Română de Artă (fondator arh. George Sterian); - In parcul Carol este deschisă Expozitia Generală Română, cu ocazia jubileului celor 40 de ani de domnie a regelui Carol I ( arh. I. D. Berindei , V. Ştefănescu, Ştefan Burcuş ) ; - Ia fiintă Muzeul de Etnografie, Artă Decorativa şi Artă Industrială sub conducerea lui Al. Tzigara - Samurcaş ; - Paul Smărăndescu termină studiile de arhitectură la Paris ; - Petre Antonescu realizează ministerul Lucrărilor publice ( 1906 – 1910 ) ; - Dimitrie Maimarolu : Palatul Camerei Deputatilor ; - Grigore Cerchez : Muzeul de Istorie Naturală « Grigore Antipa » ;

1907 - Picasso pictează Domnişoarele din Avignon ; - Brâncuşi realizează doua lucrări: Fiul campului şi Copilul ; - Paul Smărăndescu lucrează in perioada 1907 – 1909 in atelierul arh . Dimitrie Maimarolu ;

1908 - Frank Lloyd Wright realizează o serie de comenzi de vile incepând cu Casa Robie , Chicago ; - Brâncusi realizează Sărutul ;

1909 - Adolf Loss publică la Viena “Ornament si Crimă” ; - Brâncuşi şi Paciurea obtin premiul II ex- aequo la expozitia « Tinerimii Române » ; - Paul Smărăndescu devine arhitect şef al Ministerului Instructiunii Publice ;

1910 - Antoni Gaudi realizează la Barcelona, Casa Mila ;
- Adolf Loss construieşte Vila Steiner ; - In 5 decembrie 1910 ia fiintă “ Societatea Comunală de Lucuinte Eftine ” din Bucureşti ;

1911 - Le Corbusier ( Charles Edouard Jeanneret ) face o călătorie de studii in Orient , oprindu - se in Bucureşti, in notele de călătorie «Voyage d’ Orient» găsindu- se schitele culelor oltenesti pe care le remarcase in Romania ; - Intre 1911 şi 1916 se realizează Casa Oştirii ( azi , Cercul Militar National) proiectată de Dimitrie Maimarolu , Ernest Doneaud şi altii ; - Paul Smărăndescu câştigă premiul I la concursul pentru Palatul Senatului, Bucuresti ;

1912 - Apare revista Simbolul, editori Ion Vinea şi Tristan Tzara, colaboratori Marcel Iancu şi Adrian Maniu ; - N. Ghika - Budeşti proiectează Muzeul de Etnografie ( azi, Muzeul Tăranului Român) ; - Ion Mincu, unul din profesorii arhitecti intemeietori ai invatământului superior de arhitectură in Romania, părintele arhitecturii noastre traditionale, incetează din viată in luna decembrie.

1913 - România , cu Titu Maiorescu prim- ministru, obtine Cadrilaterul dupa al II- lea Război Balcanic ( Conferinta de pace de la Bucureşti ) ; - Constantin Brâncuşi expune Domnişoara Pogany la New York in expozitia de la Armory Show ; - - Henriette Delavrancea va urma Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti in perioadele 1913 – 1916 şi 1924 – 1926 ; - I. D. Berindei realizează Muzeul Kalinderu ;

1914 - In iunie incepe primul război mondial, in iulie Consiliul de Coroană adoptă neutralitatea Romaniei, la 27 septembrie moare regele Carol I, urmat la tron de Ferdinand I ; - Antoni Gaudi realizează Parcul Guell in Barcelona ; - Antonio Sant’ Elia lansează Manifestul arhitecturii futuriste ;

1915 - Heinrich Wolfflin publică in Germania “ Principii fundamentale ale istoriei artei “ ; - Marcel Iancu intră la Scoala Politehnică din Zurich urmând cursurile de arhitectură ; - Petre Antonescu : sediul Băncii Marmorosch – Blank, Bucureşti ;

1916 - Hugo Ball inaugurează la Zurich Cabaretul Voltaire şi impreună cu Jean Arp , Marcel Iancu , Tristan
  • 4 -
Tzara , creează mişcarea Dada ; - Romania incepe ostilitătile declarand razboi Austro- Ungariei ; dupa contraatacul german armata română părăseşte Transilvania , Bucureştiul este ocupat , guvernul român se retrage la Iaşi ; printre cei luati prizonieri se numără Mihail Sadoveanu , Nicolae Tonitza şi arhitectul Horia Creangă ;

1917 - Pier Mondrian şi Theo Van Doesburg incep să publice in Olanda revista De Stijl . - La 18 februarie incepe Revolutia in Rusia , in martie tarul Nicolae al II-lea abdică ; - In Romania au loc lupte victorioase la Mărăşeşti, Marăşti şi Oituz ; in spitalele de campanie ingrijesc rănitii multe femei ( printre care studenta arhitectă Henrieta Delavrancea ) conduse , prin exemplul său personal , de Regina Maria ; - La 25 octombrie/ 7 noiembrie incepe revolutia bolşevică din Rusia ; - Toni Garnier publică « Une cite industrielle » ;

1918 - Amedee Ozenfant şi Charles - Eduard Jeanneret publică manifestul După cubism ; - La 1 noiembrie Germania capitulează, tratatul unilateral de pace cu Puterile Centrale (24aprilie) neavand consecinte pentru Romania. La 1 Decembrie are loc Unirea Transilvaniei cu România ;

1919 - Walter Gropius fondează Bauhaus la Weimar ; - La Roma este infiintată Şcoala Superioară de Arhitectură de catre Gustavo Giovannoni, Marcello Piacentini şi Giulio Magni ; - In iunie este semnat Tratatul de pace de la Versailles ; - Militza Pătraşcu intră in atelierul lui Constantin Brâncuşi, la Paris ; - Dimitrie Gusti infiintează Asociatia pentru ştiintă şi reformă socială şi publică revista Arhiva pentru reformă socială ( 1919 – 1943 ) ; - Apare in « Arhiva » primul studiu al ing. Cincinat Sfintescu despre Bucureştii pană la centura de fortificatii, in lucrarea « Bucureştii in viitor » ; - Apare noua Lege a monumentelor istorice , inlocuind vechea lege din 1892 ; 

1920 - Tratatul de pace de la Trianon ; - Sunt unanim apreciate realizarile lui Gropius şi Taut la Berlin şi Magdeburg ; - Amedee Ozenfant şi Charles – Edouard Jeanneret publică revista L’Esprit Nouveau , unde Jeanneret semnează Le Corbusier – Saugnier ; - Paul Smărăndescu este numit profesor la Şcoala de arhitectură, catedra de istorie, restaurează Casa Melik , Str. Spătarului, Bucuresti şi proiectează cladirea societatii de asigurari « Agricola » str. Anton Pann ;
- G.M.Cantacuzino : la 10 iulie 1920 reuşeşte la admiterea la Beaux – Arts din Paris ; restaurează Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia ( 1920 – 1930 ) ;

1921 - Ludwig Mies Van Der Rohe proiectează pentru Berlin un zgârie - nori cu schelet metalic şi fatadă cortină de sticlă ; - Marcel Iancu ( 1895- 1984) işi termină studiile de arhitectură la Zurich şi intorcandu- se la Bucureşti profesează ca arhitect independent; - Este elaborat Planul regulator al alinierilor din Capitală ; - Dimitrie Gusti fondează Institutul Social Român şi va publica in 1923 revista Monitorul oraşelor din România, transformată in 1931 in revista Urbanismul ; - Paul Smărăndescu proiectează casele Boldur - Voinescu – str. Sf. Costantin, Teodor Savulescu – str. Scaune, Grigore Noica - str. Romană şi Salonul Regal de la Gara de Nord ;

1922 - Le Corbusier lansează Planul «  Oraşul contemporan de 3 milioane de locuitori  » ; - 15 octombrie 1922 : la Alba Iulia este incoronat Ferdinand I ca rege al Romaniei Mari ; - Apare revista « Contimporanul » cu avangardiştii Marcel Iancu şi Ion Vinea redactori şi Marcel Iancu, M.H. Maxy, Mattis Teutsch, Victor Brauner, Militza Pătraşcu  ilustratori;
- Octav Doicescu intră la  Şcoala superioară de arhitectură din Bucureşti, având ca profesori pe Petre Antonescu, Statie Ciortan, Constantin Iotzu, Paul Smărăndescu, Ion Traianescu, Ermil Pangrati, Cincinat Sfintescu ; paralel cu studiile de arhitectură frecventează Academia Liberă de Arte Plastice şi cercul de artă « Contimporanul » unde conferentia arhitectul, pictorul şi esteticianul Marcel Iancu  ;

1923 
- Le Corbusier publică « Vers une Architecture » şi proiectează Vila La Roche- Auteuil ; primele sale realizari apar datorită lui Walter Gropius in expozitia Bauhaus de la Weimar ; - Fratii Auguste şi Gustave Perret realizează din beton armat catedrala Notre Dame de la Raincy ; - Apare Legea Uzinelor Comunale Bucureşti şi se infiintează «Casa Grădinilor» (director Dr. I. Costinescu) ; - G.M.Cantacuzino : Palatul Băncii Chrissoveloni, str. Lipscani/ Stavropoleos ( 1923 – 1928 ) ;

1924 - Are loc Congresul international pentru amenajarea oraşelor, Amsterdam 1924 ; - Andre Breton publică Manifestul suprarealismului ; - Gruparea Contimporanul organizează prima ei expozitie internatională unde expun Brâncuşi, Iancu, Brauner, Maxy, Teutsch, Paul Klee, Hans Arp ; - Horia Creangă obtine diploma DPLG , de arhitect diplomat al guvernului francez  ;
- Octav Doicescu , pentru a se intretine, lucreaza timp de cinci ani ca desenator in birourile de proiectare Constantin Dobrescu şi Constantin Iotzu, la Ministerul Muncii, la Ministerul Instructiunii Publice, Ministerul de Finante şi la Ministerul Sănătătii ;

1925 - Le Corbusier publică « Urbanisme », realizează « Pavilionul Spiritului Nou »  la Expozitia de Arte Decorative de la Paris şi prezintă tot aici, « Plan Voisin ». - In revista CONTIMPORANUL , anul IV , nr. 53 - 54 sunt consacrate in intregime arhitecturii moderne ; - Marcel Iancu si Victor Brauner deschid Atelierul de artă constructivistă ( arhitectură de interior şi mobilier ) ; - Petre Antonescu finalizează Palatul Arhivelor Statului de la Mihai Vodă ; - Paul Smărăandescu proiectează conacul Nicolae Titulescu de la Tituleşti – Olt ; - Henriette Delavrancea- Gibory construieşte locuinta proprie pe str. Romană, azi str. Mihai Eminescu ; - G.M. Cantacuzino : Imobil de locuinte pentru functionarii Băncii Chrissoveloni, Calea Floreasca ; Sediul Jokey Club, str.Episcopiei ; refacere şi extindere vila principesei Elisabeta a Greciei, Calea Victoriei; - Miron Cristea devine primul patriarh ortodox, la infiintarea Patriarhiei Romane ; 6 -7.Caricaturi Marcel Iancu şi Horia Creangă

1926 - Se realizează la Dessau sediul Şcolii Bauhaus de către directorul Şcolii, arh. Walter Gropius ; - Antoni Gaudi incetează din viată la Barcelona ; - Adolf Loss construieşte la Paris locuinta lui Tristan Tzara ; - Apare Legea de organizare a municipiului Bucureşti, cu divizarea Capitalei in sectoare şi Regulamentul pentru constructii şi alinieri ; - Marcel Iancu proiectează casa Herman Iancu din str. Trinitatii, azi str. Maximilan Popper, considerată prima cladire modernistă din Bucuresti ; - Este finalizată cladirea Academiei de Inalte Studii Comerciale şi Industriale din Piata Romană ( arh. E. Van Saanen Algi ) ; - Paul Smărăndescu incepe proiectul Palatului Ziarului Universul, Bucureşti, finalizat in anul 1930 ;

1927 - Le Corbusier realizează două din constructiile experimentale ale cartierului Weissenhof, Stuttgart (celelalte fiind relizate de Mies van der Rohe, W. Gropius, B. Taut, M. Taut, J.P. Oud, V. Bourgeois, A. Sneck, H. Poelzig, R. Docker, A. Rading, J. Frank, M. Stam, P. Behrens, H. Scharoun) ; publică « Une Maison - Un Palais » ; proiectează Vila Stein , Garches şi este principalul initiator al Congresului International de arhitectură modernă ( CIAM ) ; - Compania aeriană franceză Suresnes incepe ridicarea planului topografic al Bucureştiului prin metoda fotografierii din avion, nivelmentul orasului fiind terminat in 1929 ; - Horia Creangă realizează Vila P. Groza, Deva ; - Grigore Cerchez termină construirea pe str. Biserica Enei a Palatului Şcolii Superioare de Arhitectură din Bucureşti ( inceput in 1912 ); - Paul Smărăndescu este numit profesor la Şcoala de arhitectură ; - Henriette Delavrancea Gibory caştigă concursul pentru sediul Prefecturii Oravita; 10. Cartierul Weissenhof, Stuttgart

1928 - In Elvetia are loc Congresul de constituire al CIAM ( Congresele Internationale de Arhitectură Modernă) , avandu - i ca organizatori pe Le Corbusier şi Siegfried Giedion ; - Apare la Bucureşti publicatia « Căminul » initiată de arhitectii Victor Asquini, Florea Stănculescu şi Radu Udroiu ; - in iunie este infiintată « Societatea Urbaniştilor din Romania » .
11.Le Corbusier la Congresul CIAM
- Doicescu : termină studiile Şcolii Superioare de Arhitectură din Bucureşti, fiind angajat ca desenator la Ministerul Sănătătii şi Ocrotirii Sociale ( 1928 – 1929 );

1929 - In luna mai se deschide expozitia internatională de la Barcelona unde Mies van der Rohe realizează Pavilionul Germaniei, cladire emblematică pentru arhitectura modernă ( poate fi admirată şi astazi) - - Le Corbusier tine 10 conferinte la Buenos Aires şi câte două la Montevideo, Rio de Janeiro şi Sao Paolo - conferinte reunite in volumul « Precisions sur un Etat present de L’ Architecture et de L’ Urbanisme » ( 1930 ) ; construieşte la Poissy , Vila Savoye (finalizată in 1931)  ; - La Frankfurt se deschide al doilea Congres CIAM cu tema « Locuinta minimală » ; - Are loc Congresul international de urbanism şi locuinte Roma – 1929 , dedicat viitorului oraşelor istorice, unde apare pentru prima data conceptul de « superurbanism » sau «  urbanism national  » ; - La New York este inaugurat The Museum of Modern Arts ( MOMA ) - Horia Creangă : realizează Vila Medrea , str. Andrei Muresanu , Bucureşti  şi obtine premiul I , in colectiv , la concursul pentru sediul societătii de asigurari ARO ( teren situat la intersectia Bdului Brătianu cu str. Pictor Verona ) ; - Apare in editura « Cultura Natională» lucrarea « Cum să sistematizăm Bucureştiul » de ing. C. Sfintescu cu propunerea autorului de realizare a unui Centru civic al Capitalei intre Grădina Cişmigiu şi Bdul. Magheru, cu axă Calea Victoriei, intre Palatul Regal şi Teatrul National ; - G.M. Cantacuzino : la 19 dec. 1929 obtine diploma la Beaux - Arts, Paris ; realizează biserica din Tetcani ;
- Doicescu devine diplomat al Şcolii Superioare de Arhitectură ; este angajat la Primăria municipiului Bucureşti ; o fotografie aflata in arhiva O. Doicescu il arată pe acesta, alaturi de primarul Dem. I. Dobrescu, inspectand lucrarile de curatire ale lacului Snagov ; realizează locuinta individuală din str. Toamnei, Bucureşti şi o locuintă rustică din lemn şi stuf, pe malul lacului Snagov, pentru primarul Dem. I . Dobrescu . 

1930 - Le Corbusier realizează Pavilionul studentilor elvetieni in Cetatea universitară Paris ; - Mies van der Rohe : Casa Tugendhat ; - Al treilea Congres CIAM are loc la Bruxelles, cu tema «  Parcelarea urbană ratională » ; - La 8 iunie este proclamat rege Carol al II- lea, de către parlament ; - Horia Creangă : Vila Miclescu , str. Paris , Bucureşti  ; - Marcel Iancu : Vila Chihăescu , Bucureşti ; - Constantin Iotzu : Ministerul de Justitie , Bucureşti ;
- Doicescu : Yacht Club la Snagov , Bufetul restaurant Pădurea Băneasa , Strandul din Snagov Restaurant lacul Snagov ;

1931 - Are loc concursul pentru Palatul Sovietelor , caştigătoare fiind echipa Iofan, Shchuko şi Gelfriekh, deşi participase şi Le Corbusier ( realizator in acel an al proiectului de urbanism pentru Alger - Plan Obus ) ; - Este terminată la New York clădirea de 380 m. inăltime, Empire State Building ; - Morice Leroux : Centrul urban Villeurbanne ( 1931 – 1935 ) ; - Matila Ghyka publică la Paris Le nombre d’or cu o prefată de Paul Valery ; - In 25 ianuarie ia fiintă, pe lângă « Uniunea Oraşelor din Romania », « Institutul urbanistic al României » ; - Petre Antonescu proiectează sediul Academiei Române din Roma ; - Horia Creangă realizează Imobilul ARO (1929 - 1931) , Bucureşti ; - Marcel Iancu : Vila Juster , Buc. ; - Alexandru Zamphiropol prezintă Planul de Sistematizare al oraşului Bucureşti, in conceptie proprie ; - I. D. Enescu tine la Fundatia Carol , in 3 octombrie , conferinta «  Specificul urbanistic al Capitalei » ; - Incepe la Bucureşti constructia Palatului Telefoanelor (L. Week , W. Froy , Van Saanen Algi) ce va fi terminat in 1933;
- Doicescu : Ansamblul “Astra Romana” din Snagov, locuintă secundară lacul Snagov, locuintă de vacantă in satul Ghermănesti, Snagov ;

1932 - Le Corbusier participă la concursul de idei pentru Expozitia Internatională de Arte şi Tehnică , Paris 1937 ; - Apare la New York lucrarea « International Style » de Henry Russel Hitchcock şi Philip Johnson ; - Pier Luigi Nervi realizează stadionul din Florenta ; - Horia Creangă : realizează Vila Bunescu - Aleea Alexandru ; Vila Constantinescu - str . Botez  ; Vila Davidoglu - bulevardul Dacia , toate in Bucureşti ; - Haralamb Georgescu obtine diploma de arhitect ; - Henrieta Delavrancea Gibory câştigă concursul pentru Institutul de Igienă şi Sănătate Publică ; - Toma Socolescu realizează Halele Centrale din Ploieşti ; Duiliu Marcu : Vila Buşilă - Aleea Modrogan , Bucureşti  ; - G. M. Cantacuzino : blocul Carlton , Bucureşti ; Vila Aviana şi Crinul - Eforie Nord  ; Casa Radiodifuziunii de la Bod ; vila N. Mavrocordat , Intrarea Blaj , Bucureşti ; Hala Uzina de avioane IAR Braşov ( in colaborare cu O. Doicescu ) ; Vila Tudor Arghezi , str. Mărtisor 26 , Bucureşti ; apare la Editura Cartea Romanească volumul Arcade , firide şi lespezi , comentat de Mihail Sebastian şi Perpessicius  ;
- Doicescu : in paralel cu activitatea de la primărie, functionează şi la societatea « Gaz – Electrica »  având ca director pe ing. N. G. Caranfil ; realizează Casa de odihnă a societătii “ Gaz – Electrica ” la Snagov , după studiul de amplasament pentru cămin de intelectuali la Snagov ( impreună cu Eufem Mihaileanu ) ; clădire cu apartamente str. Mendeleev , Bucuresti şi Sediul societătii « Gaz- Electrica » din Bucuresti .

1933 - Este redactată Charta Athenei , având contributia decisivă a lui Corbusier ( la al IV - lea Congres CIAM cu tema «  Oraşul functional  » ) ; - Şcoala Bauhaus se autodesfintează după venirea la putere a lui Hitler in Germania ; - Grigore Ionescu câştigă premiul I la concursul lansat pentru « Istoria arhitecturii româneşti » ; - Horia Creangă : Vila Dulfu , Bucureşti ; imobilul Barbu Dimitrescu - Piata Lahovary , Bucureşti  ; realizează proiectul pentru Stadionul O.N.E.F.( ulterior Stadionul Republicii ) ; - Petre Antonescu : Facultatea de filosofie şi ştiinte, ulterior Facultatea de Drept, Bdul. Elisabeta, Buc ; - Arghir Culina : este finalizat imobilul de locuinte al Societătii Dacia – România , str. Calderon, Buc. - Statie Balosin : imobilul cu apartamente şi birouri Creditul Rural, bdul. N. Bălcescu , Bucureşti ; - Ioan Rosu , Radu Culcer : Palatul Societătii Functionarilor Primăriilor municipiului Bucureşti, str. Batiştei, Buc.
- Doicescu : având diploma de arhitect din 1930 ( nr. Legitimatie de liberă practică 59/ 6 mai 1933 ) , este incadrat in Corpul arhitectilor ca arhitect ordinar II , cu un salariu de 9400 lei ; realizează sediul Societătii de electricitate din Câmpina şi Blocul cu apartamente din Bucureşti, str . Saligny ; este numit in Comisia de infrumusetare a Capitalei ( alături de scriitorul Victor Ion Popa , sculptorii M. Onofrei şi Mac Constantinescu , pictorita Militza Pătraşcu ) ; face parte din comisia numită pentru amenajarea pietei din fata viitorului sediu al primăriei ( impreuna cu Petre Antonescu, I. Nenciulescu , Duiliu Marcu , C. Iotzu , R. Bolomey ) ;
- 12 -
1934 - Are loc importanta şedintă din 12 februarie care a stabilit metodele ce vor sta la baza viitorului Plan de Sistematizare al Bucureştilor, in prezenta personalitatilor : Em. Dan, primarul general, prof. ing. insp. gral. Cincinat Sfintescu , prof. ing. insp. gral. Al . Davidescu , arh. E . Doneaud, arh. Octav Doicescu, arh. E. Lazarescu, arh. R. Bolomey, arh. G. M. Cantacuzino, prof . arh. Statie Ciortan , prof. arh. C. Smărăndescu, prof. arh. insp. gral. Petre Antonescu , ing. G. Cerchez , arh . Duiliu Marcu ; - Horia Creangă : Vila Cantacuzino, Aleea Alexandru, Bucureşti ; - Haralamb Georgescu intră in atelierul lui Horia Creangă ; - Paul Smărăndescu  construieşte Vila Sanda la Balcic ; - Rudolf Fraenkel şi I. G. Mayer proiectează imobilul Scala, cu birouri şi sală de cinematograf ; - Apare Revista Fundatiilor Regale ( 1934 – 1947 ) ; - G.M. Cantacuzino : Hotel Belona la Eforie Nord ; vila E. Kretzulescu, str. Mendeleev ; imobilul D.D. Bragadiru, Piata Lahovary – str. Dionisie Lupu  ; vila Florica Policrat, Calea Floreasca, toate in Bucureşti ; - Marcel Iancu : Imobil cu apartamente Solly Gold , bdul. Hristo Botev, Bucureşti ; - Henriette Delavrancea - Gibory proiectează conacul pictorului Eustatiu Stoenescu de la Drăghiceni , Olt şi restaurează biserica veche a mânăstirii Sinaia ;
- Doicescu : Revitalizarea Grădinii Botanice din Buc., restaurant şi locuinte ; Expozitia «  Economia Românească 1934 » din Parcul Carol I ( cu desfiintarea pavilioanelor realizate in 1906 ) ; clădire cu apartamente in Eforie Sud ; bloc cu apartamente str. Armenească Bucureşti ; este ales in juriul Salonului oficial de arte frumoase ( alături de plasticienii T. Teodorescu - Sion, Marius Bunescu şi Cornel Medrea ) ; participă la Congresul locuintei de la Praga, ca delegat al primăriei municipiului ; in 3.09.1934 apare in « Tribuna Edilitară » articolul « Locuintele sănătoase trebuie să ia locul bordeielor in oraşe – o convorbire cu d.arh. Octav Doicescu despre congresul de la Praga » ; publică in « Orasul » : Mic si nepretentios istoric al aşezarii oraşelor ( 8 febr.), Aşezarea şi dezvoltarea Bucureştilor ( 3 martie ), Geografia Bucureştilor (18 martie 1934) ; intră in cercul de studii urbanistice fondat de Dem. I. Dobrescu ; primăria municipiului ii facilitează o deplasare documentară in Italia, Cehoslovacia şi Germania ;

1935 - Le Corbusier publică « La Ville Radieuse  şi tine o serie de conferinte in Statele Unite , la invitatia lui Nelson Rockefeller şi a Muzeului de artă modernă N.Y. ; - Constantin Brâncuşi concepe Ansamblul monumentelor « Recunoştintei fără de sfârşit « la Targu Jiu  ; - Horia Creangă : Vila Dumitrescu - str. Finlanda, Bucureşti, hale la fabrica de locomotive Malaxa  şi sala teatrului – cinematograf ARO ; - Richard Bordenache : ASIT , str. Mihai Eminescu , Bucureşti ; - Victor Gh. Stephanescu : Gara de Nord - aripa cu holul şi intrarea principală ; - Ion I. Berindei : Bloc de apartamente str. Xenopol, Bucureşti  ( 1935 – 1936 );

- Doicescu : Casele de vânătoare de la Portita şi Ilgani, Delta Dunării ; bloc cu apartamente in Calea Dorobanti şi in Bdul. Dacia , Bucureşti ; Expozitia urbanistică « Luna Bucureştilor  1935 » in Parcul Carol I  ( lucrează impreună cu arhitectii C. Joja , Gh. Ionescu, şi N. Popisteanu, comisar al expozitiei fiind Mihai Dragomirescu , directorul «  Gazetei Municipale  ») ; realizează Fântana Zodiacului din fata parcului Carol I (mozaicuri : Mac Constantinescu) şi va studia alte fântani pentru alte amplasamente din Bucureşti ; face propuneri pentru amenajarea scuarului cu fântană din fata Cercului Militar ; proiectează vila Florica Capră , str. Mântuleasa nr. 28 A  , vila str. Zola - Parcul Filipescu  , vila str. Washington , vila str. Paris ; publică cu Marcel Iancu şi Horia Creangă « Către o arhitectură a Bucureştilor « ; participă la lucrările comisiei desemnate pentru constructia şi amenajarea planşeului peste Dâmbovita ; conducerea Uniunii Oraşelor il solicită pentru proiectarea primăriei din Techirghiol şi pentru sistematizarea oraşului Caracal ; Sabaudia , Littoria şi ogoarele pontine – in « Gazeta municipală », 3 februarie 1935 ; face o deplasare in Grecia impreună cu Eufem Mihaileanu, la sfârsitul anului ;

1936 - F.L .Whright : « The Falling Water  House » ( casa Kauffman ) la Bear Run , Pennsylvania ; - Horia Creangă: Casa Mateescu , str. Aviator Iliescu ; imobilul Ottulescu, str. Gral. Ghe. Manu ; imobilul Malaxa – Burileanu , toate in Bucureşti ; - G.M.Cantacuzino : Vila Nae Ionescu, str. Ion Ionescu de la Brad, Bucureti ; Hotel Rex (International ) la Mamaia , impreună cu Vasile Arion ; - Tiberiu Niga : Imobilul cu apartamente Ferechide , Calea Victoriei nr. 122, Bucureşti ; - Inaugurarea Arcului de Triumf ( arh. Petre Antonescu, sculptori Ion Jalea şi Dumitru Paciurea ) ;
Doicescu : Studii de plantare pentru Parcul National ( Herastrău ) impreună cu peisagistul F. Rebhuhn  ; fântana  « Miorita « şi ansamblul expozitional « Luna Bucurestilor - 1936 » ( coordonare proiect şi dirigentie de şantier) ; Muzeul Satului in Parcul Carol II ( Herastrau), initiatori fiind sociologul prof. Dimitrie Gusti şi scriitorul Victor Ion Popa; proiectul pentru Parcul Vergului; impreună cu Eugen Fonescu preia proiectul pentru Halele centrale Obor, in octombrie se incepe constructia Halelor după proiectul Doicescu, Fonescu, Iovănescu, executia apartinand antreprizei ing. S. Neicu şi uzinelor Reşita; după ce Doicescu este solicitat de fostul primar dr. I. Costinescu pentru propuneri privitoare la pavilionul românesc la Expozitia internatională de la Paris- 1937, o parte a presei sub influenta unor consilieri ai noului primar Al. Donescu il determină pe Octav Doicescu să - si dea demisia din directia Lucrări Noi, in locul său fiind numit Horia Creangă care preia şi finalizarea Halelor Obor ; Doicescu este decorat cu « Steaua Romaniei » ; se inscrie, la sugestia lui Pompiliu Macovei, in asociatia « Amicii URSS » ;

1937 - Cu ocazia Expozitiei internationale de la Paris, are loc Congresul international urbanistic in care superurbanismul este definit ca urbanism national ; - Horia Creangă : Locuinte ieftine Vatra Luminoasă ; proiecte pentru ARO - Palace , Calea Victoriei 91- 93 , Bucureşti şi ARO Brasov ; - Apare « Istoria arhitecturii româneşti » de Grigore Ionescu ; - Apare in ARHITECTURA nr. 9 - 10 / iulie - oct 1937 : I. D. Enescu « Arhitectura Capitalei » ; - Fraenkel , Teller , Savulescu : Imobilul Adriatica , Calea Victoriei, Bucureşti; - Nicolae Nenciulescu : lucrări reconstruire Palatul regal , Bucureşti;
Doicescu : concepe fântana monumentală de la Piata Sf. Gheorghe ( sculptura : Constantin Baraschi) , fântană care a fost salvată in epoca comunistă prin acoperire cu pământ ; la pavilionul Romaniei de la Expozitia universală Paris- 1937 ( autor Duiliu Marcu ) interioarele au fost facute de O. Doicescu, Petre Grant, Victor Ion Popa etc, comisar general fiind prof. Dimitrie Gusti ; sediul Ministerului Informatiilor din str. Oneşti, Bucuresti ; birouri , ateliere şi locuinte pentru IAR  Brasov  ; cabana Babele - Bucegi , faza I , pentru Oficiul National de Turism ; este publicat proiectul « Parcul Tineretului - Fundeni», complex olimpic cu două stadioane şi un sat model cu locuinte ieftine ( autori : Victor Ion Popa, Mihail Dragomirescu , O. Doicescu, C. Joja, S. Mincu, D. Iovanescu ); impreună cu fratele său Aurel Doicescu, concepe primele locuinte pentru functionarii soc. « Gaz- Electrica » din parcelarea Bordei - Jianu ;

1938 - Intre 29 iunie şi 2 iulie,Bucureştiul este gazda » Conferintei Birourilor Permanente ale Institutului International de Ştiinte Administrative şi Uniunii Internationale a Oraşelor şi Administratiilor Locale ; - la 27 octombrie este inaugurat Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu, operă a lui Constantin Brâncuşi ; - Este inaugurat la Braşov complexul hotelier ARO , proiectat de Horia Creangă, asistat de Haralamb Georgescu ; - Arghir Culina realizează Hotelul « Ambasador », Bucureşti ; - G.M.Cantacuzino : Clădirile Eforiei Kretzulescu , in colaborare cu Duiliu Marcu şi Horia Teodoru  ; mausoleul Octavian Goga la Ciucea, Jud. Cluj ;
- Doicescu : Lucrează la Fundatia regală (1938- 1940) ; realizează birouri , ateliere si locuinte pentru Fabrica de anvelope « Banloc » Floreşti ; Conacul Alimanişteanu din Bilceşti ; Ministerul de interne şi sistematizarea Pietii Palatului - proiect nerealizat ;

1939 - La 1 septembrie incepe al II-lea război mondial prin intrarea Germaniei pe teritoriul Poloniei ; - Horia Creangă : concepe pavilioanele expozitiei « Luna Parc - 1939 » şi restaurantul « Pescăruş » ;
- 15 -
- G.M.Cantacuzino : Pavilionul României la Expozitia Universală de la New York , in colaborare cu O. Doicescu ; Centrul Cultural Britanic la Bucureşti , in colaborare cu O. Doicescu (proiect nerealizat) ; - Duiliu Marcu : Remodelare hotel « Athenee Palace » ( a cladirii din 1911 – 1914 ) ;
- Doicescu : impreună cu G.M. Cantacuzino, Matila Ghyka şi P.E.Miclescu editează revista SIMETRIA ( 1939- 1947) ; Declaratie, cu G.M.Cantacuzino, « Simetria » I , toamna 1939 ; Utilul şi simbolul, cu G.M. Cantacuzino, « Simetria » I, toamna 1939 ; este autor pentru « Casa Românească » şi coautor , cu arh. G. M. Cantacuzino , la Pavilionul României – Expozitia mondială New York 1939- 1940. ( comisar general fiind sociologul Dimitrie Gusti), Doicescu devine « cetătean de onoare al orasului New York » primind şi medalia de argint a Târgului  ; continuă executia unor locuinte din parcelarea Bordei – Jianu, Bucureşti, inclusiv propria casă din str. Mircea Eliade nr. 2 şi Casa Nicolae Caranfil, str. Emil Zola nr. 2 ; realizează Cercul Militar din Piteşti ; realizează Hotel Sport Palace Predeal ;
15
1940 - Winston Churchill devine prim ministru al Marii Britanii ; - in iunie Franta capitulează dupa ce trupele germane intră in Paris ; - la 28 iunie Romania cedează URSS Basarabia şi Bucovina de nord ; - la 3 septembrie Carol al II-lea abdică in favoarea fiului sau Mihai ; - la 14 septembrie Ion Antonescu devine « Şef al statului ». - In noaptea de 9 - 10 noiembrie are loc un puternic cutremur in urma căruia se prabuşeşte blocul Carlton ( proiect : arh. G.M. Cantacuzino) ;
- Duiliu Marcu : finalizează Casa Autonomă a Monopolurilor de Stat , Bucureti ; - in URBANISMUL nr. 11- 12 / 1940 prof. ing. Cincinat Sfintescu publică articolul « Oraşul de mâine » ;
- Doicescu : Bloc cu apartamente in str. Ştirbei Vodă, Buc. ; Cineromit – proiect nerealizat ; Contra maşinismului, cu G.M. Cantacuzino, in » Simetria » II, vara 1940 ;

1941 - Doicescu : Centrala “ Nord” a Societătii de Telefoane Bucureşti, Bdul Banu Manta ; Coordonare, cu G.M.Cantacuzino, » Simetria » III, iarna 1941 ;

1942 - Doicescu : Orient – occident, cu G.M.Cantacuzino, « Simetria » IV, iarna 1941- 1942 ; arhitect la Ministerul Lucrărilor Publice (1942- 1946); impreună cu arh.R. Ghiulamila concepe expozitia « Dezrobirea Basarabiei »; Casa de la Snagov a regelui Mihai, astazi demolată ;

1943 - Doicescu : Hale industriale la Uzinele metalurgice din Colibaşi ; impreună cu arh. Titu Evolceanu face parte din juriul concursului pentru fabricile U.C.E.A. ; Oraşe şi sate românesti, cu G.M.Cantacuzino , « Simetria » V , toamna 1943 ;

1944 - 23 august 1944 : România iese din alianta cu Puterile Centrale intorcand armele impotriva Germaniei ; G.M. Cantacuzino: imobil de locuinte Calea Victoriei nr. 109, in colaborare cu O. Doicescu (nefinalizat) ;
- Doicescu : Blocul administrativ al Societatii » Banloc », Calea Victoriei, Bucureşti ; « Turnul dezrobirii Basarabiei «  şi intregul complex expozitional este pus la pământ cu tunurile de catre armata sovietică, cand aceasta a intrat in Basarabia ; ferma Băneasa a regelui Mihai este amenajată după proiectul intocmit de Doicescu, ulterior ea fiind dată armatei romane sub denumirea de Ferma Albă ; O. Doicescu devine profesor suplinitor al Şcolii de arhitectură ;

1945 - La 9 mai 1945 se incheie al II-lea război mondial prin capitularea Germaniei ;
- Doicescu : « Castelul » de la Bilcesti- Arges sau casa familiei Alimănişteanu este transformată in centru de cercetări pomicole ) ; Omul si oraşul, cu G.M.Cantacuzino, « Simetria » VI, primăvara 1945 ; dupa două zile de testări şi in urma depunerii la rectorat a unei impresionante liste de lucrări realizate, este numit profesor titular la facultatea de arhitectură din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti.
- 17 -
1946 - Doicescu : primeşte Premiul “ Petre Antonescu” pentru arhitectură, al Academiei Române; Clubul functionarilor Ministerului de Finante - lacul Herăstrau, Bucureşti ; Valori permanente, cu G.M.Cantacuzino, « Simetria » VII, vara 1946 ; impreună cu T. Evolceanu, G. M. Cantacuzino, A. Doicescu şi H. Georgescu face parte din conducerea asociatiei « Orasul de Mâine » ; este tiparită la Atelierele grafice Socec&Co. SAR Bucureşti, importanta lucrare « Oraşul de Mâine » ; blocul Calea Victoriei nr. 109 - colt cu Calea Grivitei ; locuinte pentru personalul aeroportului ; publică impreună cu Emil Prager Locuinte muncitoreşti prefabricate ;

1947 - Lluis Baragan: Casa arhitectului , Mexico City ; G.M. Cantacuzino : Imobilul Gaz- Electra, Bdul. Carol ;
- Doicescu : Clubul Corpului diplomatic pe lacul Băneasa , Bucureşti ; locuintă cu program special in Pădurea Snagov ; face parte din primul colectiv republican de proiectare, intocmind studii pentru cartierul muncitoresc din Lunca Pomostului - Reşita; in SIMETRIA apare articolul programatic “ Despre reconstructie ” ; Aerogara Baneasa, proiect nerealizat ;

1948 - G.M. Cantacuzino : Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice, str. Vasile Lascăr, Bucureşti ; intră in perioada de detentie 1948 – 1953, pentru tentativă de a parasi tara ;

1950 - Doicescu : este numit arhitect principal la I.P.C. - Institutul pentru proiectarea constructiilor  ; conduce colectivul de proiectare a Operei Române din Bucuresti ;

1953 - G.M.Cantacuzino este eliberat din detentie şi este găzduit in casa lui Octav Doicescu ; este angajat la Monumentele Istorice
- Doicescu : Este inaugurată Opera Română cu prilejul Festivalului mondial al tineretului de la Bucureşti (şef de şantier : arh. Ion Cristodulo, restaurator al Cazinoului din Constanta, fost detinut politic) ; vizitează URSS impreună cu Duiliu Marcu, Horia Maicu şi Pompiliu Macovei ; primeşte Ordinul Muncii clasa II- a şi Premiul de Stat ; participă la discutiile pe marginea studiilor legate de reconstructia socialistă a Capitalei ; face parte din conducerea UAR conducând sectia pentru sistematizarea şi constructia ansamblurilor orăşăneşti ;

1954 - Doicescu : este propus să elaboreze o lucrare despre Constructia sălilor de spectacole pentru Editura de stat pentru arhitectură şi constructii ; Monumente de arhitectură din Nordul Moldovei- articol in «  Arhitectura « nr. 8/1954 ;

1955 - Doicescu : in februarie este terminat Manualul ajutator pentru studiul compozitiei arhitecturale , elaborat cu ajutorul unui colectiv din “ Proiect” Buc; participă la discutiile legate de sistematizarea litoralului Mării Negre ; conduce şedinta Uniunii Arhitectilor consacrată sistematizării orasului Iaşi ;

1956 - Doicescu : este incadrat ca arhitect şef de proiect complex in Institutul de proiectare « Proiect » Bucuresti ; este preşedintele juriului la concursul pentru Piata Unirii, Bucureşti şi la concursul pentru Case de odihna la Mamaia ;

1957 - Doicescu : Clădiri de locuit cu parter comercial pe axa Nord- Sud Bucureşti , proiect finalizat in 1960 ; apare in « Arhitectura » nr. 7/1957 « Sistematizarea Pietei Eroilor din Bucureşti » ( cu colectiv IPB ) ; Arhitectura ca problemă de continuitate, cuvantare la plenara UA, noiembrie 1957 ;

1958 - Doicescu : Realizează grupul de locuinte ieftine Băneasa, Bucuresti, impreună cu arhitectii M. Calinovschi, P. Svoboda si F. Ionescu ;

1959 - Doicescu : Este decorat cu ordinul “ Steaua Republicii “ clasa IV ; devine membru al Uniunii Artistilor Plastici;

1960 - G.M.Cantacuzino : sunt finalizate pavilioanele Palatului Episcopal din Iasi in anul in care G.M.C. incetează din viată ;
- Doicescu : publică articolul « Studii pentru sistematizarea arterei magistrale Nord - Sud a oraşului Bucureşti » in « Arhitectura RPR » nr. 1/ 1960 ;

1962 - Este inaugurat Parlamentul din Chandigarh ( realizare Le Corbusier dupa intocmirea planului urbanistic al capitalei statului indian Pundjab in 1951); Le Corbusier termină studiul bisericii din Firminy ;
- Doicescu : Ia parte , impreună cu un colectiv, la concursul pentru sistematizarea zonei centrale a municipiului Timişoara ;

1963 - Doicescu : Este numit in juriul de decernare a premiilor U.A. pe anul 1963 ; participă la concursul pentru Gara centrală din Sofia, impreună cu arhitectii S. Miclescu, St. Perianu şi P. Svoboda ; impreună cu arhitectii M. Dima, G. Gusti şi R. Laurian participă la Congresul al VII- lea al U.I.A. din Cuba ( sept. 1963 ) şi la « Zilele internationale ale arhitecturii » din Mexic ( oct. 1963 ) ; Aniversarea lui Petre Antonescu, cuvantare la şedinta comemorativă a Academiei

1964 - Doicescu : « Preludii la o ştiintă a spatiului », interviu, « Ramuri » noiembrie 1964 ; participă impreună cu A. Moisescu şi Al. Iotzu la reuniunea delegatiilor U.A. din tările socialiste de la Sofia ; Arhitectură şi constructie şi Studii si proiecte – articole in « Scanteia » iunie, 1964 ;

1965
- Le Corbusier incetează din viată fiind inmormantat in cimitirul Cap- Martin, Roqnebrune ;
- Doicescu : incepe studiul pentru Ansamblul Institutului Politehnic impreună cu un colectiv format din arhitectii Paraschiva Iubu, Carol Hacker, Petre Svoboda, Ştefan Lungu, Ion Podocea ; la a doua conferintă a U. A. ( mai 1965) este ales vicepreşedinte al Comitetului de conducere, alături de Ascanio Damian şi Marcel Locar ;

1966 - Doicescu : Este delegat la colocviul U.I.A. asupra locuintei, Bucureşti ;

1967 - Este inaugurat Centrul “ Le Corbusier ” din Zurich şi Centrul L’ unite d’ Habitation Firminy ;
- Doicescu : Probleme ale arhitecturii noastre actuale – cuvantare la plenara U.A. februarie 1967 ; in octombrie 1967 pleacă intr- o vizită de documentare in Statele Unite ; Brâncuşi – sinteza artelor, conferintă comemorativă la Ateneul roman, 1967 ; Brâncuşi, le bon Dieu, « Secolul XX » 11/1967 ;

1968 - Este restaurată Villa Savoye, una din creatiile de marcă a lui Le Corbusier ;
- Doicescu : Ia parte la plenara U. A. « Probleme actuale ale realizării ansamblurilor urbane » ( dec. 1968 ) ;

1969 - Doicescu : finalizează Ansamblul Institutului Politehnic din Bucureşti ; este delegat la plenara filialei Argeş a U. A. dedicată discutării schitei de sistematizare a municipiului Piteşti ; impreună cu arh. N. Badescu participă la Congresul X – lea al U. I. A. din Argentina ;

1970 - Doicescu : In februarie 1970 participă la plenara filialei Maramureş despre sistematizarea teritorială a judetului ; participă la Concursul Karlsruhe 1970 conducand colectivul : Z. Takacs, P. Ciută, C. Atanasiu ;

1971 - Doicescu : In februarie participă la discutarea schitei de sistematizare a municipiului Craiova in cadrul plenarei U. A. ; este ales preşedinte de onoare al U. A. la conferinta pe tară din 1971 ; primeşte ordinul « Meritul ştiintific » clasa I ; are o importantă interventie la a IV- a Conferintă a arhitectilor din tările balcanice ( 24 - 30 sept. 1971 ), cu titlul Integrarea valorilor arhitecturale existente in urbanismul contemporan ; Cercetarea in arhitectură şi urbanism, anchetă, “Arhitectura” nr. 3/ 1971 ; Probleme actuale ale sistematizării - Sistematizarea Reşitei , masă rotundă, Contemporanul/ 1971 ; prezintă lucrarea  Pentru o locuire umană  in cadrul reuniunii internationale de la Bucuresti, desfaşurată sub egida U. I. A. ; Definirea conceptului arhitectural- urbanistic al Institutului politehnic din Bucureşti ( teză de doctorat), Editura IAIM ;

1972 - Doicescu : Primeşte marele premiu al Uniunii Arhitectilor pentru ansamblul Institutului Politehnic şi pentru intreaga activitate ; este numit « Doctor honoris causa » al Institutului de arhitectură « Ion Mincu » ; este pensionat, fiind o scurtă vreme profesor -consultant ; Pentru o locuire omenească, articol in « Arhitectura », 1972 ;

1973 - Doicescu : Publică in revista “ Ramuri ”/ 15.02.1973 articolul Despre arhitectură ; “Luceafarul”/ 15 dec.1973 , interviul : Oraşul este un dialog multiplu ; Petre Antonescu şi arhitectura romanească, cuvantare comemorativă, 18 iunie 1973 ; Oraşul şi substanta lui, « Arhitectura » 4/1973 ; Traditie şi inovatie in invatamantul de arhitectură, Ed. IAIM, 1973 ; Integrarea valorilor arhitecturale existente in urbanismul contemporan – referat la Conferinta arhitectilor din tările balcanice, septembrie 1973;

1974 - Doicescu : Devine membru titular al Academiei Române fiind al treile arhitect academician, după Petre Antonescu şi Duiliu Marcu ; Sistematizare oraş Reşita ; Sediu politico- administrativ la Reşita ( 1974 - 1976) ; conduce delegatia UAR la Conferinta arhitectilor din tările socialiste de la Berlin – RDG ; interviu in “Tribuna României”/ 1 ian.1974 :  Arhitectura, un dialog la dimensiunea unei tări   şi  Starea arhitecturii , interviu « Flacara »/ 7dec. 1974 ; Nicolae Ghika – Budesti sau discursul vizual al arhitecturii, cuvântare comemorativă , 15 ianuarie 1974;

1975 - Doicescu : « Arhitectul in dialog cu societatea », interviu, « Contemporanul »/ 28 martie 1975 ; este consultant la Detaliul de sistematizare pentru zona centrală din Târgoviste, aprobat prin decret prezidential in august 1975 ; conduce discutia de creatie prilejuită de expunerea proiectelor participante la « Confruntatiile varsoviene 1975 » ; Arhitectura bucureşteană – cuvânt introductiv la expozitia omonimă, 3 iunie 1975 ; Realizări ale arhitecturii si urbanismului românesc contemporan- conferinta la ARLUS, 9 iunie 1975 

1976 - Doicescu : sunt incheiate lucrările la sediul administrativ din Reşita , ultima lucrare a profesorului arhitect ; Rolul şi locul artistului in viata contemporană – referat la colocviul UNESCO, Paris, septembrie 1976 ;

1978 - Doicescu : Când se poate vorbi de un specific romanesc in arhitectură ? – conferintă radiodifuzată , 18 februarie 1978 ; participă din partea UAR, la o serie de analize la Comitetul Central al PCR in legatură cu noul Centru Civic al Bucureştiului ; nu poate comenta indicatiile date personal de Nicolae Ceauşescu, dar ia in public atitudine fată de arh. Anca Petrescu care denigrează arhitectura facută pană atunci de arhitectii cu experientă ; totusi, impreuna cu prof. arh. Ascanio Damian o ajută pe şefa colectivului de tineri arhitecti , să câstige in fata contracandidatului prof. arh. Cezar Lazarescu la concursul pentru Casa Poporului ( 1978- 1980) ;

1981 - Doicescu : se stinge din viată in dimineata zilei de 10 mai 1981 fiind inmormantat in cimitirul Bellu din Bucureşti ; nefiind membru de partid , Octav Doicescu nu a beneficiat de un loc de veci pe « Aleea Academicienilor » din cimitirul Bellu ; se află inmormantat la marginea cimitirului, impreună cu ceilalti doi arhitecti din familie, fratele Aurel şi fiul Anton şi impreună cu sotia sa Suzana Doicescu. Pentru scoaterea din uitare a celor trei arhitecti din familia Doicescu ar fi o onoare pentru breasla colegilor arhitecti sa lase un insemn de pretuire ; 
26.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA :
Criticos, Mihaela : Art Deco sau Modernismul bine tempera t, Ed. Simetria, 2009 , Buc. Doicescu, Andrei : Blogul « Octav Doicescu » administrat din Paris, pentru Internet/ 2011- 2012 Doicescu, Octav : Despre arhitectură, editie ingrijita de Peter Derer, Ed. Tehnica, 1983, Buc. Doicescu, Octav : Arhiva « Octav Doicescu » de la UAR Bucureşti ;

Duculescu, Mirela : George Matei Cantacuzino (1899- 1960)- Arhitectura ca temă a gandirii, Ed. Simetria, 2010, Buc. Gazeta Municipală , Bucureşti, 1932 – 1947. Jugurică, Constantin: Memorii ( in manuscris ), 2011 – 2012; Popescu, Carmen : Spatiul modernitătii româneşti ( 1906- 1947), Ed. Arhitext design, 2011, Buc. Sion, Militza : Horia Creangă - Crezul simplitătii, Ed. Simetria, 2012, Buc.


CRONOLOGIE realizata de Drd. arh. Alin Toma Negoescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu